Lederskab

Lederskab – Vækst – Udvikling

Arbejdsglæde og medarbejdertrivsel.

Medarbejdere der trives er effektive medarbejdere. Effektive medarbejdere skaber resultater.

Jeg ved hvor vigtigt det er at holde fokus på medarbejdernes trivsel.  Det kan være fatalt for forretningen, hvis det modsatte er tilfældet.

Jeg er den professionelle samarbejdspartner, der ser organisationen eller teamet fra en ny vinkel og giver inspiration til at optimere trivsel og arbejdsglæde.

Ledertrivsel og Lederrollen.

Er du bevidst om dit lederskab?

Trives du i din lederrolle? Har du nogen at tale med? Har du et frirum, hvor du kan tale frit om dine ledelses udfordringer?  Det er meget almindelig at man i lederfora taler om forretningen og de succeser der opnås og hvordan de vedligeholdes. Det er lige så almindeligt at der ikke tales om de personlige udfordringer, forretnings- og organisatorisk, såvel som man personligt kan stå overfor som leder. Det kan det være ensomt at være leder, hvis ikke man er en del af et etableret netværk, hvor det er praksis at tale om lederrollen.

Lad mig være din professionelle personlige sparringspartner, der på respektfuld vis er nærværende og kan give dig den  feedback du har brug for.

Ledersparring

Workshops – foredrag – mødeoplæg:

Jeg tilbyder ledersparring, stressforebyggelse- og behandling, coaching, workshops, foredrag og/eller oplæg på afdelings-, fyraftens- og personalemøder indenfor følgende emner:

 • MUS – samtaler
 • Forebyggelse og håndtering af Stress
 • Planlægning og Tidsstyring
 • De 7 gode vaner
 • Kommunikation
 • Mødelelelse
 • Konflikthåndtering
 • Det personlige lederskab

…eller andre lignende emner tilpasset virksomhedens behov

Individuelle forløb.

Jeg tilbyder individuelle forløb for enkeltpersoner  indenfor følgende emner:

 • Coachingforløb for stressramte eller potentielt stressede medarbejdere
 • Ledersparring og Coaching på mellemlederniveau
 • Kompetenceafklaring og -udvikling
 • Talentpleje, karriereudvikling og -planlægning
 • Karrieresamtaler
 • MUS-samtaler
 • Personanalyse og tilbagemelding

Erfaringsbaggrund:

 • 25 års erfaring med salgs-, personale- og projektledelse.
 • Kompetente, nytænkende, menneskelige og engagerede HR-partnerskaber.
 • Udvikling af kompetenceudviklingsstrategi.
 • Kompetenceafdækning, – registrering og -udvikling.
 • Karrieresamtaler f.eks. i forbindelse med outplacement, afskedigelser, fusioner og lign.

Et af mine store kompetence- og interesseområder er lederskabet, det personlige såvel som det professionelle lederskab.

Mit fokus er at:

Ledelse er at få ting til at ske gennem andre.

Lederskabet motiverer, inspirerer og involverer.

Hør mere om lederskab

Kontakt mig og få mere at vide om lederskab for dig og din virksomhed